Thứ sáu, 18 Tháng 11 2022 09:30

THÔNG BÁOnew
Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

 

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến cá nhân, giảng viên có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Ngành có nhu cầu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

 

TT

Ngành

1

Kinh tế

2

Cơ khí

3

Động lực

4

....................................

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 23 Tháng 11 2022 09:53
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 26 Tháng 7 2022 02:32

THÔNG BÁO
Kết quả xét công nhận đạt chuẩn chức danh Phó giáo sư
tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022

 

Căn cứ kết quả thẩm định và xét duyệt hồ sơ đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022 của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Trà Vinh năm 2022,
Trường Đại học Trà Vinh công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2022

Cập nhật ngày Thứ ba, 26 Tháng 7 2022 02:38
Đọc thêm...
 
Thứ tư, 27 Tháng 4 2022 02:14

THÔNG BÁOnew
Về việc tuyển dụng viên chức, người lao động
Trường Đại học Trà Vinh năm 2022


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức, người lao động vào làm việc tại các đơn vị thuộc Trường như sau:
1. Nhu cầu tuyển dụng: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đối với viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
- Có lý lịch rõ ràng.
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 23 Tháng 9 2022 03:15
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối »

Trang 1/3.