Thứ năm, 16 Tháng 11 2023 07:36

THÔNG BÁOnew
Về việc nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư


Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các cá nhân, giảng viên có nguyện vọng bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thực hiện theo hướng dẫn sau:
1. Ngành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

2. Đối tượng
- Ứng viên đã được công nhân đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
- Ứng viên đã được bổ nhiệm làm Giáo sư, Phó Giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài đang tham gia giảng dạy từ trình độ đại học trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Cập nhật ngày Thứ tư, 29 Tháng 11 2023 03:49
Đọc thêm...
 
Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 01:52

THÔNG BÁOnew

Về việc tuyển dụng viên chức Trường Đại học Trà Vinh năm 2023


Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường như sau:
1. Số lượng tuyển dụng: Theo danh mục vị trí việc làm đính kèm.
2. Điều kiện đối với viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 29 Tháng 9 2023 02:20
Đọc thêm...
 
Thứ ba, 22 Tháng 8 2023 07:20

tuyen dungTrường Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023

Tuyển dụng giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức giảng dạy, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của tỉnh.

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 22 Tháng 8 2023 07:28
Đọc thêm...
 
« Bắt đầuLùi1234Tiếp theoCuối »

Trang 1/4.